Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

721 Hållfasthetsbestämning av virke med NIR-kamera

Publicerad: 22 september 2016

Projektets syfte är att genom en förundersökning klarlägga om NIR-data från en kamera kan bidra till
bedömningen av hållfastheten av granvirke.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 200 000 kr
Tidplan: januari - december 2015
Projektledare: Olle Hagman, LTU

Finansiering: Detta delprojekt finansieras av TCNs industriparter.

Slutrapport