Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

728 Förstudie svensk skogsråvara i Ecoinvent

Publicerad: 28 september 2016

Vid miljödeklarationer och livscykelanalyser för byggprojekt används data från olika databaser, där Ecoinvents miljödatabas är en av de större. Förstudien syftar till att undersöka vad som krävs för att fylla på databasen Ecoinvent med relevanta och korrekta data om svensk skogsråvara och svenska träprodukter. Förhoppningen är att förstudien leder till ett genomförandeprojekt där databasen fylls på med svenska processer, därmed kommer svensk skogsråvara att gynnas när företag och myndigheter gör aktiva val och använder databasen för att beräkna och minska sin totala miljöpåverkan.

Budget: 50 000 kr
Tidplan: januari - juni 2016
Projektledare: Anna Pantze, Tyréns

Finansiering: Detta delprojekt finansieras av TCNs industriparter.

Slutrapport