Illustration: MiCROTEC

802 CTPro

Publicerad: 23 augusti 2012

TräCentrum Norr är medfinansiär i ett WoodWisdom projekt finansierat av Vinnova. Utifrån SP Träs och LTUs kunnande kring att använda och utveckla röntgenteknik för sågverk och TCN-företagens framtida nyttjande av denna kommande teknik deltar TCN i projektet för att säkerställa att svenska industrinbehov styr utvecklingen av projekt och det slutliga industriella systemet

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 540 000 kr
Tidplan: januari 2011 - december 2013
Projektledare: Olle Hagman, LTU

Bakgrund

TräCentrum Norr är medfinansiär i ett WoodWisdom projekt finansierat av Vinnova. Utifrån SP Träs och LTUs kunnande kring att använda och utveckla röntgenteknik för sågverk och TCN-företagens framtida nyttjande av denna kommande teknik är deltar TCN i projektet för att
säkerställa att svenska industrinbehov styr utvecklingen av projekt och det slutliga industriella systemet.

Mål, syfte

Målet är att:

  • ta fram teknik för industriell tomografering av timmer i minst 120m/min samt
  • ta fram strategier för hur informationen från tomograferingen ska användas för att skapa så mycket nytta som möjligt i processtyrningen
  • säkerställa att systemet är anpassat för svenska sågverks behov med avseende på egenskaps- och defektdetektering samt processanpassning

CTPro och detta TCN projekt ska resultera i en industriellt användbar tomograf som ska klara miljö-, process och driftskrav för Europeiska sågverk. Specifikt för TCN är att garantera att tomografen har algoritmer och systemlösningar anpassade för svenska sågverk. 

Slutrapport