803 Optimering pakethantering på sågverk

Publicerad: 23 augusti 2012

Projektets vision är att skapa en generell modell för generering av beslutsunderlag för förändring av processerna kring pakethantering och utlastningsstrategier på sågverk.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 500 000 kr
Tidplan: mars 2012 - juni 2013
Projektledare: Olle Hagman, LTU

Mål

Visa på strategi som kan minska antalet paketlyft med 20% samt reducera transportarbetet (paketmeter) med 10 %

Delmål:
• Analys av effektiviseringspotentialen med att ge truckföraren ett placeringsförslag av paket som ligger på gafflarna.

• Analys av optimal fyllnadsgrad i magasin med avseende på antal lyft och paketmeter i form av känslighetsanalys.

• Analys av sambandet och problemställningarna med kombinationen av kundorderstyrd produktion och  plan för utlastning kontra produktion mot lager med icke definierad utlastningsplan.


 

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg