809 Grundläggning stenkistor i trä - Trälandfästen

Publicerad: 10 mars 2009

Projektets syfte är att ta fram kunskap som gör att produkten trälandfästen kan få acceptans hos Vägverket samt i förlängningen öka träanvändningen.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 425.000 kr
Tidplan: januari 2009 - december 2011
Projektledare: Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar

Bakgrund

Grundläggning med timrade stenkistor är en gammal teknik som använts till broar, bryggor, sjömärken m.m. Martinsons Träbroar AB har tillämpat tekniken sedan 10-15 år tillbaks som landfästen till vägbroar. Landfästena byggs upp av sågat impregnerat virke som spikas samman. Metod för att med beräkningar visa på trälandfästenas bärförmåga saknas idag. Att bedöma livslängden är också svårt. Hittills har trälandfästena i huvudsak använts till lågtrafikerade privata vägar. Intresset för produkten har växt och många enskilda vägföreningar ser den som en mycket konkurrenskraftig lösning mot de alternativ som idag finns på marknaden. För att kunna möta intresset från den potentiella marknaden av vägar med statsbidrag krävs att produktens bärförmåga kan verifieras enligt Vägverkets krav.

Syfte, mål och avgränsningar

Projektets syfte är att ta fram kunskap som gör att produkten kan få acceptans hos Vägverket samt i förlängningen öka träanvändningen.

Projektets mål är att redovisa en livscykelkostnad, en beräkningsmetodik och konstruktionslösningar som gör att landfästet kan verifieras via beräkningar för laster enligt Vägverkets Bronorm 2004.