8101 Limträfasadsystem

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet är att uppnå längre underhållsintervaller (15-20 år) för limträfasader.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 300 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Finansiering: ERUF

Bakgrund

Projektet har kommit till som ett resultat av den projektanalys som genomförts under 2012, där det framkom att en prioriterad fråga för de industriella träbyggarna och även indirekt sågverken som materialleverantör (ökad träanvändning), är längre underhållsintervaller för limträfasader.

Syfte

Delprojektets syfte är att uppnå längre underhållsintervaller (optimalt 15-20 år).De fakta, kunskaper och erfarenheter, som samlats in i det avslutade delprojektet 810 Krav- och mätmetoder, omsätts och tillämpas i detta delprojekt.

Relaterade projekt

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG