812 Tomografering som metod för utformning av byggkomponenter

Publicerad: 24 augusti 2012

Syftet är att utveckla metoder för att detektera, mäta och kvantifiera fukt- och deformationsförändringar samt sprickbildning i x-y-z-led i byggprodukter under inverkan av varierande klimat med datortomografi och bildbehandling. Långsiktigt ska dessa metoder kunna användas för utveckling av byggprodukter samt realteras till kända provmetoder som t ex delamineringsprovning.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 2 150 000 kr
Tidplan: januari 2011-december 2013
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Bakgrund

Utomhuskonstruktioner av trä är i regel sammansatta av flera material. Vanliga förband i kombination med trä kan vara spik, skruv, bleck eller lim. Skador uppstår vanligen vid ändträ, skarvar och i gränssnittet mellan två material. Sammanfogningen mellan trä och andra material som ovan nämns är ett område som inte har studerats ingående med syfte att förbättra konstruktionen ur beständighetssynpunkt. Det finns ett stort antal frågor där anpassning av mätmetoder mot nya användningsområden kan leda till bättre produkter av trä.


Med tomografi och bildbehandling är det möjligt att oförstörande och i tre dimensioner studera utomhuskonstruktioner av trä under vattenupptagning (klimatförändringar) och på så sätt vattenfördelning, rörelser (krympning/svällning), delaminering etc. Fördelarna med att använda
datortomografi som en undersökande metod istället för att fukta och såga sönder är att man under en längre tid kan studera förloppen av rörelser på grund av fukt och temperaturförändringar. Genom att mäta får man underlag som gör det möjligt att kvantifiera resultatet och därmed kan vi även påverka beslutsunderlag, ge råd och rekommendationer och förslag på bättre lösningar för träkonstruktioner eller ta bort olämpliga lösningar

Vision, syfte, mål

Visionen är att skapa riktlinjer och rekommendationer som förbättrar utformning och utförande av
träkonstruktioner och därigenom uppnå bättre hållbarhet och utförande för utomhusprodukter av trä.


Syftet är att utveckla metoder för att detektera, mäta och kvantifiera fukt- och deformationsförändringar samt sprickbildning i x-y-z-led i byggprodukter under inverkan av varierande klimat med datortomografi och bildbehandling. Långsiktigt ska dessa metoder kunna användas för utveckling av byggprodukter samt realteras till kända provmetoder som t ex delamineringsprovning. Genom att mäta får man underlag som gör det möjligt att kvantifiera resultatet och därmed även påverka beslutsunderlag, ge råd och rekommendationer och förslag på bättre lösningar för träkonstruktioner eller ta bort olämpliga lösningar.


Målsättningen är att vi efter tre år har utvecklat minst två metoder för att mäta förändringen i trä under yttre inverkan som ger korrekta resultat för verifiering av andra mätmetoder.


Ett annat delmål är att testa några av mätmetoderna praktiskt på några prototyper dvs ”fallstudier” samt och arbeta fram instruktioner med råd och rekommendationer vid utveckling av byggprodukter.

Tidigare projekt inom området

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg