8141 Sprickor i träkonstruktioner, sammanställning

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet är att sammanställa resultaten av projekt 814 och besvara industrins frågor kring bl.a. korrelation mellan fuktkvot och sprickmängd, inklädnad av balkar, m.m.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 300 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Finansiering: ERUF

Bakgrund, syfte

Detta projekt har kommit till som ett resultat av den analys av projektportföljen som TräCentrum Norr genomförde under 2012. Syftet är att sammanställa resultaten från det avslutade delprojektet 814 Sprickor i konstruktioner samt att besvara de frågor som lyftes fram som prioriterade i genomförd analys - bl.a. när ska inklädnad av balkar ske, m.m.

Relaterade projekt

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG