8142 Sprickor i konstruktioner, beräkningar hållfasthet

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet är att vidareutveckla en metod för att bedöma sprickors risk i belastade områden (spänningsnivå, sprickstorlek etc). Metoden kan också ge underlag för argument om förändring av reduktionsfaktor enligt Eurocode5.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 200 000 kr
Tidplan: januari - december 2013
Projektledare: Mats Ekevad, Luleå tekniska universitet

Finansiering: ERUF

Bakgrund, syfte

Detta projekt har kommit till som ett resultat av den analys av projektportföljen som TräCentrum Norr genomförde under 2012, där det framkom att en viktig fråga att besvara för ökat användande av trä i konstruktioner är: ”När är sprickor i konstruktioner farliga?”

Syftet är att vidareutveckla en metod för att bedöma sprickors risk i belastade områden (spänningsnivå, sprickstorlek etc). Metoden kan också ge underlag för argument om förändring av reduktionsfaktor enligt Eurocode 5. De fakta, kunskaper och erfarenheter, som samlats in i det avslutade delprojektet 814 Sprickor i konstruktioner tillämpas i detta delprojekt.

Slutrapport

Relaterade projekt

vanster - skarm farg (JPG).JPG