8143 Spricklagning, hållfasthet

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet med arbetet är att undersöka hur sprickor i trä kan lagas så att hållfasthet säkerställs

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 200 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Anna Pousette, SP Trä

Finansiering: ERUF

Bakgrund, syfte

Syftet med arbetet är att undersöka hur sprickor i trä kan lagas så att hållfasthet säkerställs. Målet är att testa olika metoder och medel för att laga sprickor med lim och dokumentera detta till praktiska anvisningar. Projektförslaget kan ses som en naturlig fortsättning på projekt 8142, vars syfte är att vidareutveckla en metod för att bedöma sprickors risk i belastade områden  (M.a.o. identifiera när sprickor behöver lagas).

Relaterade projekt

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG