820 TimberNav

Publicerad: 24 augusti 2012

Under år 2010 togs en programvara fram som bl.a. syftar till att hjälpa sågverken att bestämma timmerklassgränser samt att prognosticera och optimera sitt produktutfall. Detta fortsättningsprojekt är avsett att öka spridningen av programvaran.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 480 000 kr
Tidplan: juni 2011 - december 2012
Projektledare: Per Berg, SP Trä

Bakgrund

Under år 2010 togs i ett TCN projekt en programvara fram som syftar till att hjälpa sågverken att bestämma timmerklassgränser samt att prognosticera och optimera sitt produktutfall. Programvaran kan även hjälpa till med att analysera konsekvenserna av vad som inträffar om man väljer att byta postningsmönster och klassgränser i olika scenarier.


Den framtagna programvaran har rönt ett stort intresse bland de involverade sågverken och några av dem arbetar aktivt med systemet..

Syfte, mål och avgränsningar 

Detta fortsättningsprojekt är avsett att öka spridningen av programvaran, samt att hjälpa till med att genomföra sågsimuleringar för några pilotsågverk och att ge support till dem som vill installera och använda programmet.


Syftet med detta ”fortsättningsprojekt ” är inte att ta fram någon version två av programvaran.

Läs mer om projektet

vänster - skarm färg (JPG).jpg