823 Fasadlösningar och fasadsystem i trä

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektets syfte är att ta fram en förstudie för att kartlägga marknaden för framtida fasadsystem.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 280 000 kr
Tidplan: januari 2011-december 2011
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Bakgrund

Framförallt vid större byggnader finns önskemål om hållbara fasadsystem som är enkla att montera och underhålla. Projektet syftar till att ta fram krav och riktlinjer för ytelement av trä som kan användas vid fasadbeklädnad till nybyggnad och renovering av byggnader.


I dag förs diskussioner med entreprenörer och samverkan med dessa inom TCN:s projekt 810 ”Krav och mätmetoder”. För träindustrin kan det i framtiden leda till fasadlösningar med högre vidareförädling till objektmarknaden. Men det finns ett behov av att beskriva olika fasadlösningar för en färdig fasad, med knutar och anslutningar runt fönster och dörrar inklusive vindskivor med dimensioner och egenskaper för att undvika felaktigt utförande som påverkar beständigheten och goodwill. Därigenom kan träindustrin utöka sitt sortiment från fasadpanel och leverera produkter direkt till objektmarknaden. 

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en förstudie för att kartlägga marknaden för framtida fasadsystem. Initialt planerades fler aktiviteter inom projektet, vidare arbete har dock lyfts över i andra projekt

Slutrapport

Projektet avslutades under 2011 och har resulterat i ett nytt projekt -  830 "Träfasader för framtiden - komponenter och system". Slutrapport för 823 Fasadlösningar och fasadsystem i trä kommer att ingå i slutrapporten för projekt 830.

vänster - skarm färg (JPG).jpg