824 Inspektionshandböcker för träkonstruktioner utomhus

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektets syfte är en undersökning av befintliga inspektionsanvisningar och kontakter med inspektörer och organisationer, för att skapa underlag till att ta fram inspektionshandböcker för träkonstruktioner.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 175 000 kr
Tidplan: maj 2011-december 2013
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä 

Bakgrund

Vid inspektioner av utomhuskonstruktioner av trä finns behov av att kunna bedöma tillstånd och skador och ge anvisningar om åtgärder. För t.ex. träfasader finns önskemål om att kunna ge garantier, bestämma garantiernas omfattning och hur bedömningar ska göras vid brister och felaktigheter.


För garantiåtaganden och vid tvister är det viktigt att kunna få en objektiv bedömning av tillstånd och skador. Visionen är att inspektörer ska kunna hänvisa till inspektionshandböckernas anvisningar, och med hjälp av dem hitta viktiga skador och göra samma bedömning av tillståndet. Inspektionshandböckerna knyter ihop tidigare och pågående arbete i TCN-projekt; i handboksserien beskrivs hur konstruktionerna ska utföras; i guiderna beskrivs kraven, i inspektionshandböckerna ska produkternas förväntade långsiktiga funktion och bedömningsgrunderna beskrivas. 

Syfte, mål och avgränsningar

Projektets syfte är en undersökning av befintliga inspektionsanvisningar och kontakter med inspektörer och organisationer, för att skapa underlag till att ta fram inspektionshandböcker för träkonstruktioner.

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg