828 Utveckling av mätmetoder för klimat- och tomografutrustning

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektets mål är att färdigställa en världsunik mätutrustning med stor betydelse för framtidens träindustri inom områdena torkning, värmebehandling, fuktdynamik, modifiering med flera processer.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 550 000 kr
Tidplan: september - december 2011
Projektledare: Tom Morén, LTU och Lars Hansson, LTU

Bakgrund

År 2008 ersattes den gamla datortomografen vid LTU i Skellefteå av en ny apparat och några år senare kompletterades också utrustningen med en specialbyggd klimatkammare. Med föreliggande utrustning går det bland annat att studera hur träets torkningsprocess fortlöper och industrin kan på så sätt lättare styra processen till en högkvalitativ produkt.

Inom forskningsvärlden kan anläggningen användas till att fysikaliskt beskriva träets torkkningsprocess. men det finns också möjlighet att studera andra material som behandlas på liknande sätt.

Syfte

Projektets mål är att färdigställa en världsunik mätutrustning med nya beräkningsalgoritmer samt verifiering/kalibrering av dessa. Utrustningen har stor betydelse för framtidens träindustri inom områdena torkning, värmebehandling, fuktdynamik, modifiering med flera processer. 

Slutrapport

Projektet bedrivs vidare med annan finansiering under år 2012, slutrapport presenteras efter detta.

vänster - skarm färg (JPG).jpg