829 Fortsatt studie: Provning av limträbalkar med sprickor för att bestämma skjuvhållfasthet

Publicerad: 28 augusti 2012

Projektet ska utvärdera limträbalkar och provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten. Provningar utförs på limträbalkar för att ta reda på hur olika sprickparametrar (sprickläge, sprickdjup etc.) påverkar hållfastheten.

Område: Industriellt träbyggande
Budget:  285 000kr
Tidplan: september 2011-dec 2012
Samordnare: Greger Lindgren, Martinsons
Projektledare: Anna Pousette, SP Trä och Mats Ekevad, LTU

Bakgrund

Det finns behov av att undersöka och prova om skjuvhållfastheten påverkas av sprickor i
limträbalkar och i så fall hur mycket.


Sprickor i limträbalkar nedsätter hållfastheten men det är okänt hur stor nedsättningen blir med hänsyn till sprickdjup, spricklängd, sprickplacering etc. I den nya svenska varianten av Eurokod 5 för dimensionering av limträ används en kcr-faktor=0.67 för att sänka tillåten skjuvspänning p.g.a. inverkan av eventuella sprickor. Det antas att det är främst skjuvhållfastheten som påverkas av sprickor eftersom sprickorna löper företrädesvis i fiberriktningen. Denna faktor innebär en sänkning jämfört med den tidigare använda svenska byggnormen.


I en serie provningar har skjuvhållfastheten för limträ utan sprickor bestämts och
rapporterats i bland annat ”Experimental and numerical investigation on the shear
strength of glulam” av Crocetti et.al. Lämpliga provningsmetoder och resultat för limträ
redovisas där.

Syfte

Projektet avser en fortsatt studie som ska utvärdera balkar och provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten. Provningar utförs på limträbalkar med sprickor för att bestämma sprickornas betydelse för balkarnas hållfasthet. Syftet med proven är att ta reda på hur olika sprickparametrar (sprickläge, sprickdjup etc.) påverkar hållfastheten. 

Slutrapport

Tidigare projekt inom området