831 Samverkan upplagstryck - 5 mm spikningsplåt

Publicerad: 6 mars 2013

Syftet är att genomföra test/prov samt första ”slaskberäkning” för analys av samverkan av upplagstryck och 5 mm spikningsplåt för kraftupptagning (fördelning av tryck ut i plåt) enligt Eurocode5 villkor.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 240 000 kr
Tidplan: februari 2013 - december 2013
Projektledare: Anders Gustafsson, SP Trä

Finansiering: ERUF (Mål 2)

Rapporter

vänster - skarm färg (JPG).jpg