832 Klimat i ishallar av trä

Publicerad: 7 mars 2013

Syftet är att undersöka om klimatet i ishallar av trä är gynnsammare än i ishallar av stål och att i så fall hitta orsakerna till detta.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 150 000 kr
Tidplan: januari - december 2013
Projektledare: Anders Gustafsson, SP Trä

Finansiering: ERUF

Bakgrund, syfte

Det finns indikationer på att ishallar av trä har gynnsammare klimat och därigenom bättre isförhållanden. Syftet är att undersöka om klimatet i ishallar av trä är gynnsammare än i ishallar av stål och att i så fall hitta orsakerna till detta. Detta genomförs genom ett antal jämförande mätningar i ”stål”- respektive ”träishallar”

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG