833 Vägräckesinfästningar broplattor, FEM

Publicerad: 7 mars 2013

Projektets syfte är att verifiera om broplattor av trä uppfyller Trafikverkets norm att broplattan ska klara påkörning på godkända stålräcken.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 50 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar

Finansiering: ERUF

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG