834 Stumskarvade plattor, förskjutningslängder

Publicerad: 7 mars 2013

Projektets mål är att hitta sambandet mellan förskjutningslängd och bärförmåga/styvhet för stumskarvade plattor.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 150 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar

Finansiering: ERUF

Bakgrund, syfte

Idag finns tre kriterier som ger ett minkrav på förskjutningslängd mellan stumskarvar i intilliggande balkar som kan tillämpas om bärförmåga sänks med en faktor 0,8. Dock görs idag olika tolkningar av dessa kriterier och formuleringen i Eurocode är otydlig. Projektets mål är därför att hitta sambandet mellan förskjutningslängd och bärförmåga/styvhet. Dvs att man kan välja förskjutningslängd och korrektionsfaktor, kort förskjutningslängd större reduktion av bärförmåga och styvhet.

Slutrapport

vanster - skarm farg (JPG).JPG