835 Avsyning

Publicerad: 7 mars 2013

Projektets syfte är bl.a. att kartlägga hur olika defekter definieras av kundkrav och hur olika avsyningsutrustningar mäter olika defekter. och att utveckla ett användarvänligt verktyg för inställning av avsyningsutrustningen.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 650 000 kr
Tidplan: februari - december 2013
Projektledare: Olof Broman, Luleå tekniska universitet

Finansiering: ERUF

Bakgrund

Användning av kamerabaserad avsyningsutrustning, i våra trakter framförallt WoodEye, blir allt vanligare vid tillverkning av möbel- och snickerikomponenter. LTU har inom ramen tidigare projektet studerat några olika värdekedjor för tillverkning av möbelkomponenter. Framförallt i ett av de studerade fallen har kamerabaserad avsyning och styrning av kapoptimeringen varit en mycket viktig delprocess. Våra studier visade att kapoptimeringsprocessen inte fungerade tillfredsställande. De kan finnas flera orsaker till dessa brister. Det kan var såväl utrustnings- som handhavandefel.

Samtal med företrädare för industrin bekräftar att man långt ifrån är nöjd med avsynings/processtyrningsutrustningens funktionalitet.

Syfte

  • Kartlägga hur olika defekter definieras av kundkrav och hur olika avsyningsutrustningar mäter olika defekter. 
  • Utveckla och validera ett simuleringsverktyg. 
  • Simuleringsmässigt undersöka vad olika kundkrav kostar med hänsyn till ingående råvara. 
  • Simulera paketkapning. 
  • Genom preferensstudier undersöka hur slutkonsumenternas preferenser harmonierar med kraven.som ställs i kvalitetsspecifikationerna hos tillverkarna och hur "långt" man kan gå innan virkeskvaliteten blir för dålig.
  • Undersöka hur bör- och ärvärdet vid kapning överensstämmer. 
  • Utveckla ett användarvänligt verktyg för inställning av avsyningsutrustningen.
  • Starta en användargrupp

 

Relaterade projekt

vanster - skarm farg (JPG).JPG