Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 200.000 kr (av totalt 4.590.000 kr)
Tidplan: 2008-2010
Projektledare: Birgit Östman, SP Trätek

Projektets målsättning

I projektet ska en ny europeisk metodik för att beräkna och karakterisera brandegenskaperna hos trämaterial och träkonstruktioner användas. Resultaten ska göras lätt tillgängliga genom en ny väsentligt utvidgad version av handboken Brandsäkra trähus och genom att utveckla utbildningspaket för olika målgrupper

Projektets specifika mål är:

  • En ny utvidgad version av handboken Bransäkra trähus, vars andra version kom ut 2002.
  • Nya beräknings- och dimensioneringsmetoder för trämaterial och träkonstruktioner.
  • Utbildningspaket för bl.a. arkitekter, konstruktörer och högskolor och universitet.

Slutrapport

Se samverkande projekt Brandmotstånd fullskaleprovning.

Relaterade artiklar