Brandtest av installationsschakt

Publicerad: 11 juni 2010

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 300.000 kr
Tidplan: mars 2010 - augusti 2010
Projektledare: Helena Johnsson, LTU

Projektet kommer inte att genomföras

Bakgrund

I projektet Konstruktionsoptimering genomförs ett stort antal brandtester på väggar avsedda för byggnader med trästomme över fyra våningars höjd. Idag är brandfrågan en begränsning för att kunna bygga höga trähus. I projektet Industriell Installationsteknik undersöks möjligheterna att arbeta med enklare installationslösningar för att skapa en effektivare och säkrare industriell produktion. I höga hus används installationsschakt som löper vertikalt mellan våningarna. Dessa innehåller ventilationsrör, vattenrör, matarledning för el, datakablar etc. Schaktet kan utföras som en egen brandcell, men då måste avskiljning skapas mellan schaktet och intilliggande lägenheter.

Frågeställning

Delprojektet syftar till att genomföra brandtester på installationsschakt för att studera:

- risken för brandspridning mellan våningar

- möjligheten att förenkla konstruktionen

- effekten av materialval för rördragningen