Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner, del 1

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 255.000 kr
Tidplan: april 06 - dec 06
Projektledare: Anders Ågren, LTU

Frågeställning

Lindbäcks Bygg har utvecklat ett modulbyggande av lägenheter som bygger på nytänkande och rationellt industriellt byggande med lägenhetsmoduler som produceras i fabrik och sedan monteras ovanpå och intill varandra på byggplatsen. Systemet har funnits under några år och utvecklats allt eftersom. Systemet klarar idag ljudisoleringsklass C-B, men har vissa svagheter i konstruktionen avseende ljudisoleringen som gör att marginalerna att med säkerhet klara uppgivna nivåer är för osäkra. Dessutom kan förväntas att kraven från myndigheter och beställare kommer att öka i framtiden. Byggsystemet behöver därför en ingående analys och översyn för att se hur det kan utvecklas ytterligare. Modulbyggande är helt nytt sätt att konstruera och traditionellt akustikkunnande går därför inte att applicera utan nya metoder och nytt kunnande måste tas fram

Projektets mål

Syftet är att utifrån hittills uppmätta data, litteraturstudie, nya mätningar och beräkningar uppnå en större förståelse för hur systemet fungerar akustiskt och ge en grund för att finna nya konstruktionslösningar som kan ge garanterad ljudisolering enligt både klass A och B i samtliga plan i ett 4-våningshus.

Slutrapport

Relaterade dokument