Hoppa till innehållet

Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner, del 2

Publicerad: 1 november 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 1.800.000 kr
Tidplan: jan 07 - aug 09
Projektledare: Anders Ågren, LTU

Frågeställning

Projektet ingår i en mycket viktig satsning med fokus på modulbyggda huskonstruktioner för att klara av de i BBR kommande skärpta lagkraven m a p ljudisolering, konkurrensen på byggmarknaden och de boendes ökande krav på bättre boendemiljö. Projektets huvudmål är att kunna finna nya/modifierade kostnadseffektiva konstruktionslösningar som möjliggör att modulbyggda trähus kan a) uppfylla kommande ljudkrav med god säkerhetsmarginal samt b) erbjuda olika konstruktioner, och därmed olika ljudklasser, allt efter vad kunden efterfrågar. För att uppnå nämnda målsättning måste kunskapen om såväl stom- som luftburet ljuds utbredning i modulbyggda konstruktioner ökas.

Projektets målsättning

 Projektets huvudsakliga målsättningar är:

 a)      Industritillämpning – att modifiera befintliga och/eller ta fram nya innovativa och kostnadseffektiva konstruktionslösningar som ska möjliggöra en garanterad ljudisolering enligt både klass B och C för samtliga plan i flervåningshus byggda i lätt modulbaserad träteknik, även med de nya ljudkraven (eventuellt även klass A.).

b)      Kunskapsbyggnad (för att uppnå ovanstående) – att utifrån hittills uppmätta data, litteraturstudie, nya mätningar och beräkningar uppnå en fördjupad kunskapsnivå över hur rumsmodulsystem fungerar akustiskt och vibrationsmässigt.

För att kunna uppnå förbättrade konstruktioner är det nödvändigt att inledningsvis fokusera på hur modulsystem fungerar avseende stom- och luftljud. Flera lösningar ska studeras. Därefter, med kännedom om systemens svaga punkter och fungerande lösningar, går projektet vidare med nya/modifierade praktiska lösningar. Bedömningen är att resurserna kommer att fördelas ungefär lika på kunskapsbyggnad respektive industritillämpning. Projektet förväntas skapa byggkvaliteter inom ljud- och vibrationsområdet som kommer att göra industriellt  trähusbyggande konkurrenskraftigt även i framtiden.

Slutrapport

Relaterade dokument