Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D och röntgen, del 1

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 1.476.000 kr
Tidplan: nov 05 - mars 07
Projektledare: Johan Oja, SP Trätek

Frågeställning

Kvalitetssortering av sågtimmer blir allt vanligare. Sorteringen baseras på 3D eller röntgenteknik. Forskningsresultat har visat på att sorteringsnoggrannheten kan förbättras genom att 3D- och röntgendata kombineras. En viktig anledning till detta är att röntgenintensiteten påverkas dels av stockens densitet, dels av stockens diameter (strålningens gångväg genom stocken). Genom att mäta stockens diameter med hjälp av 3D-teknik kan man kompensera för gångvägen och på så sätt mäta densiteten med högre noggrannhet. Detta gör att man även kan mäta till exempel kvistparametrar och kärnvedsdiameter med högre noggrannhet. Detektering av röta, sten och metall har varit relativt lågt prioriterade områden och därför har inga större resurser lagts ner på dessa tillämpningar av röntgentekniken. Både vad gäller metall, sten och röta ger gångvägskompensationen större möjlighet att göra en korrekt detektering. Det är därför intressant att undersöka möjligheten att detektera röta, sten och metall med en kombination av röntgen- och 3D-teknik.

Projketets målsättning

Projektets mål är:
Del 1: Att ta fram algoritmer som kombinerar 3D- och röntgendata
Del 2: Att nyttja den kombinerade informationen till att mäta egenskaper som densitet, kärnvedsandel och kvistparametrar med högre noggrannhet.
Del 3: Att nyttja den kombinerade informationen till att detektera rotröta, sten och
större metallföremål i stockar.