Formulering av ett strukturerat och långsiktigt program inom Byggområdet

Publicerad: 25 oktober 2006

Områden: Industriellt träbyggande
Budget: 150.000 kr
Tidplan: okt 05 - feb 06
Projektledare: Lars Stehn, LTU

Nytt program

Denna programskrivning är under revidering, arbete pågår för att  ta fram ett långsiktigt och väl förankrat program för området Industriellt träbyggande.

Slutrapport

Relaterade dokument