Inläggningskontroll vid blockreducering/delningssåg

Publicerad: 9 mars 2009

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 690.000 kr
Tidplan: jan 2010 - okt 2010
Projektledare: Jens Flodin, SP Trätek

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla en utrustning för inläggningskontroll i blockreducering/delningssåg och att visa på den ekonomiska nyttan av att kontinuerligt mäta inläggningen i blockreducering/delningssåg.

Bakgrund

Mätning av felinläggning i första sågen kan idag göras kontinuerligt och automatiskt. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att hålla koll på processen och på så sätt säkerställa ett högt sågutbyte. Den stora fördelen är att operatören snabbt får en signal när något har hänt i såglinjen. Samtidigt gör den kontinuerliga mätningen det möjligt att samla statistik över lång tid och på så sätt analysera trender i hur väl maskinen fungerar. Erfarenheterna har visat att man kan åstadkomma signifikanta förbättringar av sågutbytet med hjälp av en kontinuerlig och automatisk kontroll av inläggning och rundvridning i första sågen. En naturlig fortsättning är därför att utveckla motsvarande teknik för blockreducering/delningssåg. Genom att mäta hur blocket går in i delningssågen/blockreduceringen och koppla denna information till information från den automatiska blekesmätningen efter första sågen är det möjligt att med en relativt enkel utrustning utvärdera inläggningen i delningssågen/blockreduceringen.

Slutrapport