Inverkan från kvist i närheten av fingerskarv

Publicerad: 23 november 2009

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 235.000 kr
Tidplan: mars 2009-juni 2009
Projektledare: Per Lundgren, Martinsons

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är de regler som beskriver hur stora kvistar som får finnas i närheten av en fingerskarv. Standarden är hård i sin bedömning samtidigt som att det inte finns någon vetenskapligt bakgrund till reglerna. Erfarenheten från industriella tester visar istället att de gällande reglerna är onödigt hårda. Reglerna är relativt komplicerade vilket gör att man vid visuell sortering har svårt att göra en tillräckligt bra bedömning. Vid automatisk sortering klarar man visserligen att göra en korrekt bedömning men får då ett sämre utbyte på grund av större avkap. Samtidigt har tester som utförts av limträtillverkarna visat att skarvarna inte påverkas när man kapar mer. Resultatet blir att man kapar, inte för att få rätt kvalitet på skarvarna, utan enbart för att uppfylla standarden.

Om man, utan att skarvens kvalitet försämras, kan tillåta kvistar att ligga närmare fingerskarven än vad dagens regler tillåter, så skulle det vara möjligt att öka utbytet vid limträtillverkning. Att förändra standarden är dock process som kräver goda argument. De mindre studier som limträtillverkarna själva har genomfört kan eventuellt ses som ”partsinlaga” och kan därför vara svåra att använda som argument för en förändring av standarden.

Syfte

Syftet med detta projekt är därför att ta fram bakgrundsinformation som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med att förändra standarden.

Slutrapport

Relaterade dokument