Kontinuerlig uppföljning av felinläggning och dimensionssortering

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 500.000 kr
Tidplan: mars 06 - mars 07
Projektledare: Johan Oja, SP Trätek

Frågeställning

För att uppnå ett högt värdeutbyte måste sågverket både mäta och sortera stocken rätt och därefter även positionera stocken rätt vid sönderdelningen. Idag saknar i stort sett alla sågverk teknik som ger en kontinuerlig återkoppling och därmed saknas möjligheten till en effektiv uppföljning, feldetektering och optimering. SP Trätek har påbörjat arbetet med att utveckla en utrustning som kontinuerligt och automatiskt mäter blekesytorna efter kantsågen och på så sätt gör det möjligt att kontinuerligt kontrollera positionering och rundvridning. För att ge möjlighet till verklig återkoppling krävs dock en lösning som gör det möjligt att koppla ihop sågens mätram med den utrustning som mäter blekesytorna. Dessutom måste man utveckla algoritmer och programvara som analyserar informationen och presenterar resultatet på ett informativt sätt.

Projektets mål

Projektets mål är att ta fram teknik som gör att sågverken kontinuerligt och automatisk kan:
• följa upp rundvridning och positionering i kantsågen
• kontrollera dimensionssorteringen baserat på blekesytorna

En sådan uppföljning gör dels att man snabbt hittar problem i såglinjen, dels att man kan optimera timmerklassläggning etc. En vidareutveckling av tekniken kan även göra det möjligt att mäta kvistar på blekesytorna.

Slutrapport

Relaterade dokument