Krav och mätmetoder för utomhusprodukter, del 2

Publicerad: 13 februari 2008

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 2.500.000 kr (från TCN, totalt 5.000.000)
Tidplan: 2008-2012
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trätek / Anna Pousette, SP Trätek

Syfte och mål

Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som förväntas av en
utomhusprodukt. Projektet skall bli den krävande beställaren som träindustrin behöver för
utveckling av hållbara utomhusprodukter.

Målen är att
– överföra kompetens och kunskap mellan forskning, tillverkande industri och slutförbrukare.
– förtydliga begreppet ”beständighet” för olika träprodukter.
– fastställa mätbara kravparametrar och därigenom förbättra träprodukter ovan mark.
Förbättringen kan omfatta hela eller delar i produktens processkedja dvs projektering,
tillverkning (materialparametrar), utförande montering, hantering, ytbehandling eller
underhåll. Kraven och parametrarna ska om möjligt kopplas till ett garantiåtagande.
–Guider för olika träprodukter ovan mark, anpassade för olika målgrupper.

Visionen är nya och bättre träprodukter med bra konstruktiv utformning, material och
ytbehandling för att höja beständigheten och samtidigt beakta produktion och
användarvänlighet.

Projektets relevans

Projektets resultat har stor efterfrågan ute bland användare av trä vilket TCN:s båda
workshops och tidigare projekt har visat. TCN:s konstellation av forskning och industri ger
stora möjligheter att påverka användandet av träprodukter utomhus positivt.

Projektresultat

Projektet har hittils bl.a. resulterat i att SP Trätek har tagit fram och publicerat en Guide för träfasader. Den visar vad som ska utföras i varje led av byggprocessen och tydliggör de olika aktörernas ansvarsområden och samverkan. Den kan också användas som underlag för garantiåtaganden. Vår förhoppning är att den ska ge insikt och vägleda till många vackra och hållbara träfasader i framtiden.

Relaterade artiklar

Slutrapport

Se SP Träteks hemsida eller kontakta Cristoffer Schütze på 0910-585314