Livscykelekonomi för bostadshus i trä

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 1.880.000 kr
Tidplan: sept 06 - juni 09
Projektledare: Wilhelm Risberg, Lindbäcks Bygg

Frågeställning

Även om trä idag prismässigt kan konkurrera med andra byggsystem upplever vissa fastighetsförvaltare trähus som ett osäkert val i fråga om ekonomi under byggnadens hela livscykel och flerbostadshus i trä förknippas av dessa inte med god drift- och underhållsekonomi.

En möjlig lösning för att minska beställarens och entreprenörens osäkerhet samt kunna påvisa och kalkylera för framtida driftskostnader och underhållsbehov är tillämpningen av livscykelkostnadskalkylering, Life Cycle Costing (LCC), som används i detta projekt. Projektet kommer även att undersöka om och hur LCC kan vara en drivkraft för att utveckla byggsystem och byggprodukter som minimerar drift- och underhållskostnader.

Projektets målsättning

Syftet med projektet är att, genom användning av livscykelekonomiska beräkningar, dokumentera drift- och underhållskostnader för trähus och därmed minska beställarens ekonomiska osäkerhet förknippad med flerbostadshus i trä och på sikt öka trovärdigheten för trä som ett långsiktigt alternativ.

Rapporter

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Information om projektet

Erika Levander
Avdelningen för Byggkonstruktion – Träbyggnad
Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-49 28 74
E-post: erika.levander@ltu.se