Produktanpassad virestorkning; förbättrad fuktmätning och säkrad produktkvalitet

Publicerad: 26 mars 2009

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 500.000 kr
Tidplan: februari 2009 - december 2011
Projektledare: Lena Antti, Luleå tekniska universitet