Sågsimulering med hänsyn till stocken inre egenskaper

Publicerad: 19 april 2010

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 300.000 kr
Tidplan: april 2010 - oktober 2010
Projektledare: Johan Oja, SP Trätek

Bakgrund

Många sågverk har idag tillgång till sågsimulatorer som till exempel används vid optimering av inläggning etc. i såglinjen. Gemensamt för dessa programvaror är att de inte har möjlighet att ta hänsyn till stockarnas inre egenskaper, något som blir allt mer intressant när röntgentekniken gör det möjligt att mäta allt mer detaljerad information om stockarnas inre.

De beslut som fattas baserat på dessa simuleringar är av mycket stor vikt för utbytet i såglinjen. För att till exempel kontrollera om dessa beslut är korrekta eller hur mycket utbytet skulle påverkas med en annan optimeringsalgoritm krävs att man har möjlighet att jämföra resultatet med en annan programvara. En flexibel oberoende programvara kan även nyttjas för att undersöka effekten av olika investeringar.

Syfte, mål och avgränsningar

Syftet med projektet är att vidareutveckla sågsimuleringsprogramvaran Saw2008 till att med så hög flexibilitet som möjligt kunna simulera olika typer av såglinjer.