Strategisk FoI-agenda

Publicerad: 5 mars 2013

Projektets mål är att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för att stärka den globala konkurrenskraften hos den svenska träindustrin och dess
underleverantörer av utrustning, varor och tjänster.

Område: Gemensamt för TräCentrum Norr
Budget: 500 000 kr
Tidplan: augusti 2012 - mars 2013
Projektledare: Thomas Lundmark, TräCentrum Norr/LTU

Finansiering: Vinnova

Syfte och mål

Agendans mål är att stärka effektiviteten och den globala konkurrenskraften hos den svenska träindustrin och dess underleverantörer av utrustning, varor och tjänster vilket kommer att bidra till ökad export av miljömässigt hållbara produkter med högt kunskapsinnehåll. Förnyelsen av träindustrin ska uppnås genom branschöverskridande samarbeten och systematiskt nyttjande av ny teknik inom mätteknik, informations och kommunikationsteknik samt materialteknik. Agendans strategi är att återkoppla information från marknadens krav på slutprodukter tillbaka till skogen.

Förväntade effekter och resultat

De steg som Agendan föreslår bidrar till att förnya den svenska träindustrin mot ökad effektivitet och global konkurrenskraft. Interaktion med nya aktörer och kompetenser från andra kompetensområden och branscher bidrar till ökad teknikutveckling. Ökat informationsflöde avseende existerande och nya mätdata bidrar till att tillverkare av skogsmaskiner, maskinutrustning för sågverk och snickerier, skanningsutrustning etc får tillgång till data som kan bidra till effektivisering av processer och utrustning samt trävarukedjans stora utmaning ´rätt bit på rätt plats´

Slutrapport

Vinnova_RGB.jpg