Tomografering av byggkomponenter Utveckling av metod för kvantifiera förändringar med hjälp av tomog

Publicerad: 18 februari 2010

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 350.000 kr
Tidplan: februari 2010 - oktober 2010
Projektledare: Owe Lindgren, Luleå tekniska universitet och Karin Sandberg-Öhman, SP Trätek

Bakgrund

TCN projektet 248312 Förstudie; ”Samverkan mellan trä och metall i utomhus-konstruktioner”, tomografering av sammansatta komponenter har genomförts under 2009. Inriktningen på projektet var att fastställa de metodiska grunderna för att tomografera sammansatta träprodukter med metall. Resultatet visar att tomografen, en Siemens Emotion Duo, kan användas på ett tillförlitligt sätt för att studera och byggkomponenter av trä oavsett form, kanteffekter och håligheter med en mätnoggrannhet av ±2 kg/m3 i en volym av 1 x 1 x 5 mm vid mätningar inuti en provkropp av trä. Att tomografera trä med aluminiumrör med en diameter upp till 40 mm var inga problem (Sandberg et al 2009).   För att säkerställa att mätningarna kan utföras på ett snabbt och tillförlitligt sätt behövs vidare metodutveckling.

Syfte

 Projektet kan göra det möjligt att i framtiden nyttja datortomografen vid nya applikationer exempelvis vid utveckling av nya byggprodukter. Metodutvecklingen skall resultera till

– att säkerställa hur mätningen skall utföras vid kvantifierade förändringar i byggprodukter i tre dimensioner under olika klimatpåfrestningar.

– bättre noggrannhet vid mätning av sprickor och deformationer pga krympning och svällning i kommande projekt

– underlag för att hantera deformationsförändringar under belastning i kommande projekt

Slutrapport

Relaterade dokument