Träbroar för järnvägstrafik

Publicerad: 29 januari 2007

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 490.000 kr
Tidplan: mars 07 - mars 08
Projektledare: Peter Jacobsson, Svenska träbroar

Frågeställning

Svenska Träbroar tillverkar broar för väg och GC trafik med trä som basmaterial. Beställare är Vägverket, Banverket, kommuner och privata kunder. Vid några tillfällen har frågan om vi tillverkar broar för järnvägstrafik dykt upp. Idag har vi ingen sådan produkt och skulle i ett utvecklingsprojekt vilja undersöka de marknadsmässiga och tekniska förutsättningarna för träbroar för järnvägstrafik.

Syfte, mål och avgränsningar

Broar för järnvägstrafik utförs uteslutande i stål och betong idag. Syftet med detta projekt är att undersöka om träbroar för järnvägstrafik är ett konkurrenskraftigt (m.a.p. funktion, livslängd, montage, pris) alternativ gentemot befintliga konstruktionslösningar.

Projektets mål är att få fram tekniska handlingar för en jvg-bro i trä som efterfrågas av Banverket och som uppfyller deras krav.

Projektet kommer att avgränsas till att gälla en typ och storlek på bro som visar sig vara mest intressant från marknadsundersökningen.