Utveckla affärerna mellan parterna i industriellt byggande

Publicerad: 9 mars 2009

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 100.000 kr (totalt 200.000 inkl deltagande företags eget arbete)
Tidplan: januari 2009 - mars 2009
Projektledare: Hans Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB

Bakgrund och syfte

Projektet är en förstudie angående affärsutveckling inom träbyggande. Idag arbetar byggbranschen efter regler som baseras på ett traditionellt byggande, som innebär att processen för ett byggprojekt sker enligt platsbyggandets villkor.

Målsättningen är att förstudien ska ge ett underlag för att erhålla en plattform som underlag för att genomföra ett projekt som möjliggör att det industriella träbyggandet tar marknadsandelar i en allt svårare marknadssituation.

Slutrapport

Relaterade dokument