Hoppa till innehållet

TräCentrum Norrs vision

Publicerad: 7 mars 2013

Trä Centrum Norrs vision är att genom nya/utvecklade processer, produkter och tjänster göra det möjligt för den regionala och den nationella Svenska träindustrin att öka förädlingsvärde, öka effektivitet, erhålla stärkt konkurrenskraft och därmed öka tillväxten inom sektorn till gagn för såväl företag och bransch som hela samhället.  För att förverkliga ovanstående vision har TCN följande strategier.

  • Fördjupad samverkan mellan forskning (akademi och institut) och näringsliv (processägare, utrustningsleverantörer och kunskapsföretag) för att uppnå målet att skapa en stark FoU-verksamhet.
  • Vidareutveckla TCN som innovationsnätverk mot ökad kreativitet och utvecklingskraft.
  • FoU verksamheten koncentreras till industristyrda, behovsorienterade genomförandeprojekt med starkt tillämpningsfokus.
  • Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier mellan företag.
  • Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn.
  • Ökad personalrörlighet mellan industri och FoU.

 

111205 Foto Kersti Bergkvist Campushallen.jpg