Välkommen till TräCentrum Norr!

Publicerad: 22 april 2006

Målet för TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

 

För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande: 

  • Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad FoU-verksamhet

  • Nätverk som ökar kreativitet och utvecklingskraft

  • Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier mellan företag

  • Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn

  • Ökad personalrörlighet mellan industri och FoU.

EU logo
Vinnova logo