Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

503 ITCN - Innovativt TräCentrum Norr

Publicerad: 22 september 2014

Projektet ska ge underlag för utvecklingen av ett nytt TräCentrum Norr som fokuserar på förnyelse genom breddning, fördjupning och utökad samverkan. Centret ska fokusera på behovsorienterad och industrinära forskning och utveckling med fokus på innovation. Verksamheten ska gagna den trämekaniska industrin och träbyggandet samt samhällsintressenter inom dessa områden.

Budget: 601 918 kr
Tidplan: juni - december 2014
Projektledare: Thomas Lundmark, LTU

Finansiering: Detta projekt finansieras av medel  från Europeiska regionala utvecklingsfonden,Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Luleå tekniska universitet.

Bakgrund

TräCentrum Norr, TCN, är en väl etablerad regional centrumbildning inom Luleå tekniska universitet som bedriver Fol-verksamhet med målsättningen att skapa regional tillväxt. Till centrat anslutna parter är skogsägande företag och sågverksföretag från mellersta och norra Sverige samt ledande företrädare for industriellt träbyggande ochoffentlig sektor.

En vidareutveckling av nuvarande TCN är viktig för utvecklingen av både den regionala och nationella trämanufakturindustrin.

Syfte

Projektet ska bidra till att skapa regional och nationell tillväxt genom starkt konkurrenskraft hos traväruforetag och dess leverantörer genom att bidra till högre förädlingsgrader och utveckling av nya produkter eller vidareutveckliilg av befintliga. Ett utvecklat innovationssystem lägger grunden for detta.

Mål

Tillsammans med företag verksamma inom branschen ska visioner, strategier och preciserade planer samt målsättningar vad galler kommersiella, tekniska och horisontella kriterier utarbetas. Det nya innovativa TräCentrum Norr ska därigenom stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet inom träbranschen.

Slutrapport

Kombologga_finans_TCN_2014.jpg