Hoppa till innehållet

706 LCA Träbroar

Publicerad: 23 maj 2014

Projektets syfte är att visa på hur en vanlig typ av träbro står sig mot en betongbrolösning ur ett miljöperspektiv och att ta fram ett utredningsmaterial om skillnader i miljöpåverkan

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 150 000 kr
Tidplan: februari - december 2014
Projektledare: Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund/syfte

Träbroar framhålls i olika sammanhang som ett bra alternativ ur miljösynpunkt, men få utredningar och rapporter finns gjorda där man undersökt skillnader mellan trä och traditionella material/tekniklösningar.

Projektets syfte är därför att visa på hur en vanlig typ av träbro står sig mot en betongbrolösning ur ett miljöperspektiv och att ta fram ett utredningsmaterial om skillnader i miljöpåverkan

Slutrapport

LST BD REG AC.jpg