Hoppa till innehållet

805 Automatisk övervakning och uppföljning av torkprocessen

Publicerad: 23 augusti 2012

Detta projekt ska undersöka den ytterligare information som vägning av råa virkespaket skulle kunna ge. Förhoppningen är att paketvägningen ska kunna ge en signal vid större variationer i råmaterialet, så att korrekta åtgärder kan vidtas. Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 1 430 000 kr
Tidplan: april 2011 - oktober 2012
Projektledare: Fredrik Persson, SP Trä

Bakgrund

Problem i en virkestork avspeglas oftast i att processparametrar avviker från det normala eller att man missar målfuktkvoten. Torkoperatörernas begränsade tid och det stora antalet virkes-torkar de flesta sågverk har idag gör det mycket svårt för operatörerna att hinna korrigera för dessa processavvikelser.

Ytterligare en omständighet som försvårar situationen är att det väldigt ofta saknas information om virket som ska torkas, t.ex. vilken fuktkvot virket har. För att inte riskera att leverera för blött virke från torken är det vanligt att man istället torkar virket för mycket. Detta beteende resulterar dock i större deformationer, mer sprickor, högre energi¬förbrukning och förlorad torkkapacitet.


Syfte, mål

Detta projekt ska undersöka den ytterligare information som vägning av råa virkespaket skulle kunna ge. Förhoppningen är att paketvägningen ska kunna ge en signal till torkoperatören vid större variationer i råmaterialet, beroende på exempelvis onormal fuktkvot, så att denna ska kunna vidta korrekta åtgärder.

Data från paketvägningen ska användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassa-de torkscheman utifrån virket som ska torkas. Med hjälp av kontinuerliga simuleringar under torkningen ska även torkschemat kunna anpassas utifrån eventuella processavvikelser.

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg