821 Förstudie: Provning av limträbalkar med sprickor för att bestämma skjuvhållfasthet

Publicerad: 24 augusti 2012

Projektet avser en förstudie som ska utvärdera limträbalkar och provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 160 000kr
Tidplan: september 2011-november 2012
Samordnare: Greger Lindgren, Martinsons
Projektledare: Anna Pousette, SP Trä och Mats Ekevad, LTU

Bakgrund

Det finns behov av att undersöka och prova om skjuvhållfastheten påverkas av sprickor i limträbalkar och i så fall hur mycket.


Sprickor i limträbalkar nedsätter hållfastheten men det är okänt hur stor nedsättningen blir med hänsyn till sprickdjup, spricklängd, sprickplacering etc. I den nya svenska varianten av Eurokod 5 för dimensionering av limträ används en kcr-faktor=0.67 för att sänka tillåten skjuvspänning p.g.a. inverkan av eventuella sprickor. Det antas att det är främst skjuvhållfastheten som påverkas av sprickor eftersom sprickorna löper företrädesvis i fiberriktningen. Denna faktor innebär en sänkning jämfört med den tidigare använda svenska byggnormen.


I en serie provningar har skjuvhållfastheten för limträ utan sprickor bestämts och rapporterats i bland annat ”Experimental and numerical investigation on the shear strength of glulam” av Crocetti et.al. Lämpliga provningsmetoder och resultat för limträ redovisas där.

Syfte, mål

Projektet avser en förstudie som ska utvärdera balkar och provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten. Provningar utförs på limträbalkar med sprickor för att bestämma sprickornas betydelse för balkarnas hållfasthet. Syftet med proven är att ta reda på hur olika sprickparametrar (sprickläge, sprickdjup etc.) påverkar hållfastheten.

Slutrapport

Slutrapport för projektet kommer att presenteras efter att fortsättningsprojektet 829 är avslutat.

vänster - skarm färg (JPG).jpg