Hoppa till innehållet

Harmonisering träbyggreglerna i Norden

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 285.000 kr (av totalt ca 3.000.000 kr)
Tidplan: maj 2007 - mars 2008
Projektledare: Anders Gustafsson, SP Trätek

Mål och syfte

Syftet med projektet är att förenkla för de nordiska träindustrierna genom likartade, transparenta krav så att företagens marknad kan utökas för en utveckling av byggande med trä. Det skall ske genom att medverka till en harmonisering av byggreglerna i Norden, så att trähus ska kunna exporteras eller flyttas till andra nordiska länder utan att behöva ändras, vilket kommer att påverka boendekostnaden gynnsamt. Det gäller i första hand bostadsutformning, träkonstruktioner och byggprodukter.   Huvudmålet för projektet är att sammanställa en åtgärdsplan för påverkan av de hinder som industrin upplever med de nordiska byggreglerna.

Projektets mål

Syftet med projektet är att i en första fas analysera de konstruktiva kraven som gäller för träbyggnader i de Nordiska länderna. Efter fas ett genomförs en workshop och baserat på resultaten i fas ett och denna workshop beslutas om inriktning och målsättning för projektet
Effektmålet för branschen är att förbättra argumentationen gentemot internationella (Nordiska) beställare

Relaterade dokument

Se även länk nedan