Insert Verification at block reducer / delningssåg

Final Report