Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TräInnovation i Norr, TiiN

Publicerad: 1 april 2016

Det övergripande syftet med projektet är att stärka träindustrin i Norr- och Västerbotten, så att industrin kan uppvisa en hållbar tillväxt baserad på den lokala skogsråvaran, samt att med träindustrin som ”lokomotiv” stärka regionens teknik- och utrustningsleverantörer för ökad marknadsexpansion och export.

Projektet bedrivs 2016-2018 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun samt centrumbildningen TräCentrum Norrs industriella parter.

I projektet medverkar aktörer från akademin (Luleå tekniska universitet samt SP Hållbar Samhällsbyggnad), näringsliv (TCNs industriella parter samt SME anslutna till projketet via samarbetsavtal) och samhälle (Skellefteå och Piteå kommun).

Projektets målgrupper är företag inom träindustrin och dess underleverantörer i form av teknik- och utrustningsleverantörer.

Projektet är indelat i tre olika delområden med separata mindre styrgrupper för respektive delområden och i sju olika delprojekt. I delprojekten samarbetar företag såsom teknikföretag, utrustningsleverantörer, produktägande företag med flera. Arbetet med de horisontella kriterierna är en integerad del i delprojekten.

De sju delprojekten är:

1. Röntgenteknik i trävärdekedjan

2. Teknik för sortering och kvalitetsstyrning i trävärdekedjan

3.Utveckling av industriell virkestorkning

4. Norrländsk kvalitetstall

5. Estetiska och stabila träytor

6. Automatisering av industriell produktion av träbaserade komponenter och volymer för flervåningshus

7. Utveckling av träbaserade komponenter till byggandet

Projektresultaten kommer efter projekttidens slut att nyttjas för fortsatt innovation och utveckling. Involverade teknik- och utrustningsleverantörer förväntas få en bas för fortsatt produktifiering, utveckling och innovation och får på så sätt utväxling för de resurser de satsat i projektet. Regionens trävärdekedja förväntas genom projektresultaten få förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Skärm vänster färg.jpg
Logo_RVB_RGB.jpg