Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Träinnovation i Norr: Delprojekt 5 – Estetiska och hållbara ytor

Publicerad: 10 maj 2016

Statusrapport
16-05-02
SP Skellefteå

Delprojekt 5 – Estetiska och hållbara träytor (DP5) har bildat konsortium (SP, LTU, Drömtrappor, Martinsons, SCA, Uteträ och Sveaskog. Två projektmöten och 1 workshop har hållits och arbetet karakteriseras av mycket planering och strukturering. DP5 har framförallt arbetat med att identifiera betydelsen av estetiska och hållbara träytor från ett brukar- och tillverkarperspektiv. Målet är att tillverka 2 – 3 prototyper som tydligt försöker förhöja prestandan och värdet av träprodukter utomhus. Diskussioner har pekat på ett behov och en önskan att involvera aktörer inom design och arkitektur för framtida nya estetiska och funktionella träprodukter. Inledande kontakter har tagits för detta.

Nästa steg i projektet innebär mestadels planeringsarbete som ett resultat av workshop 1 och möten där särskilt intressanta slutegenskaper identifierats för t.ex. uthomhustrappor, träbroar, träfasader etc. Provserier ska utformas på tall och gran som ska modifieras/behandlas och eventuellt ytbehandlas, och tester ska bestämmas för att kunna göra utvärderingar och jämförelser av olika valda koncept.

Skärm vänster färg.jpg
Logo_RVB_RGB.jpg