Intressenter, samarbetspartners och finansiering

Publicerad: 6 maj 2011

 

TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna tillsammans med medel från: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Formas och Vinnova. 

Deltagande parter i TräCentrum Norr är: 

Kombologga_finans_TCN_2014.jpg
Vinnova_RGB.jpg