Centrum för långsiktigt digitalt bevarande

LDB-centrum (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) är ett kompetenscentrum som arbetar med konkreta metoder för arkivering och återskapande av digitalt material. Vi strävar efter att skapa direkt nytta för våra samarbetspartners.

LDB-centrum arbetar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med sina partners och uppdragsgivare. Verksamheten styrs av parternas behov. Vi har för avsikt att utöka antalet parter inom gemensamma och kostnadseffektiva projekt för att lösa gemensamma problem.