Hoppa till innehållet
Karl Andersson, Michael Nilsson, Olov Schelén
Karl Andersson, projektledare för Arctic 5G Test Network och biträdande professor i distribuerade datorsystem, Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, och Olov Schelén, biträdande professor i distribuerade datorsystem. Även forskningsämnet signalbehandling kommer finnas representerade i projektet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

5G-samarbete med Uleåborgs universitet

Publicerad: 13 juni 2019

5G-satsningen vid Luleå tekniska universitet förstärks ytterligare genom ett samarbete med Uleåborgs universitet. – Visionen är att vår region blir en ledande aktör på den europeiska 5G-arenan, säger Karl Andersson, projektledare och biträdande professor i distribuerade datorsystem.

Projektets huvudsakliga mål är att små och medelstora företag i regionen ska utvidga sina marknader inom 5G-området. Genom samverkan och partnerskap ska företagen kunna erbjuda konkurrenskraftiga, innovativa och högkvalitativa produkter, tjänster och lösningar inom just 5G-området.

– Dessutom ska samverkan mellan företag och universiteten fördjupas, säger Karl Andersson.

– Förhoppningen är att parterna tillsammans ska utgöra en slagkraftig arktisk 5G-nod som attraherar storskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt inom 5G.

Universitetssamverkan

Uleåborgs universitet har liksom Luleå tekniska universitet, en testmiljö för 5G. Inom ramen för projektet kommer de två 5G-testnäten att sammanlänkas, sammanläkningen möjliggör gränsöverskridande tester och ökar de övergripande testmöjligheterna i 5G-nätverken. Förutom vetenskapliga experiment kommer även industrin kunna dra nytta av den förbättrade testmiljön.

För Luleå tekniska universitets del innebär projektet bland annat 5G-forskning i relation till artificiell intelligens respektive edge computing.

– 5G-tekniken ställer nya och högre krav inom flera olika områden. Förhoppningen är att ett långsiktigt samarbete med Uleåborgs universitet kan bidra positivt till utvecklingen av den nya 5G-tekniken, avslutar Karl Andersson. 

Kontakt

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Verksamhetsledare

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar